Zapraszamy Cię do udziału w weekendowym kursie podharcmistrzowskim!

Terminy i miejsca biwaków:12-14.10. 2018 Kraków, 26-28.10.2018 Górki Wielkie oraz 16-18.11.2018 Sławków (start: piątki ok. 19:00, koniec – niedziele ok. 13:00)

Cena: 260 zł (240 zł instruktorzy Chorągwi Śląskiej), w cenie: noclegi, obiady w sobotę, bufet kawowy, program, dyplom; płatność na konto ChŚ po zakwalifikowaniu na kurs, najpóźniej do 30.09.2018.

Warunki uczestnictwa: ukończone 18 lat, opłacone bieżące składki, otwarta próba podharcmistrzowska, stan zdrowia umożliwiający pełny udział w kursie.

Warunki ukończenia kursu: aktywny udział w min. 75% zajęć, terminowe wykonanie zadań przed i w trakcie kursu, odpowiednia postawa instruktorska. Prosimy o niezgłaszanie się osób, które mogą uczestniczyć tylko w 2 z 3 biwaków kursowych. 

Zgłoszenia: do 23 września 2018 r. poprzez formularz http://kurs_phm.zgloszenia24.pl

Limit miejsc: 18 osób. W przypadku przekroczenia limitu komenda podejmie decyzje w oparciu o przynależność do ChŚ oraz dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym.

Kontakt: kurs.phm.slaska@gmail.com

Komendantka kursu: hm. Ariana Bejma-Woźniczka

Szczegółowe informacje zostaną przekazane uczestnikom drogą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji.

Kurs podharcmistrzowski „W drodze”