Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągwiana Szkoła Instruktorska Chorągwi Śląskiej
Ośrodek Harcerski
Al. Harcerska 3
41 – 500 Chorzów

Kontakt:

 

 

 

Gdzie my jesteśmy? Jak do nas trafić? 

Chorągwiana Szkoła Instruktorska usytuowany jest w Chorzowie, na terenie Parku Śląskiego – prawdziwej „zielonej wyspie” odległej od spalin, hałasu i tłoku w najbardziej zurbanizowanej i uprzemysłowionej aglomeracji w Polsce.
Sam park zajmuje teren o powierzchni 600 hektarów z przecinającymi go 80 kilometrami alejek spacerowych, prowadzących pomiędzy obiektami turystycznymi i rekreacyjnymi. To także miejsce zaskakujące różnorodnością gatunków fauny i flory, której nie powstydziłby się niejeden rezerwat przyrody. Park to nie tylko „zielona oaza”. Kryje w sobie wiele obiektów:
  • Śląskie Wesołe Miasteczko;
  • Śląski Ogród Zoologiczny;
  • Stadion Śląski;
  • Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne;
  • Strzelnica;
  • Górnośląski Park Etnograficzny.
Dojazd do Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej również jest bardzo prosty. Z centrum Katowic można do nas dotrzeć liniami tramwajowymi o numerach: 6, 11 i 19.