KOMENDA CHORĄGWIANEJ SZKOŁY INSTRUKTORSKIEJ

 

 

hm. Ariana Bejma-Woźniczka ZOKK – komendantka ChSI

hm. Marta Wasilewska ZOKK – z-ca komendantki ChSI

hm. Tomasz Huk ZOKK – z-ca komendantki ChSI

hm. Elżbieta Noga SOKK – z-ca komendantki ChSI

Współpracownicy Szkoły:
– hm. Bogusz Domagała BOKK
– hm. Klaudia Hanuszkiewicz SOKK
– phm. Anna Jaworska SOKK