KOMENDA CHORĄGWIANEJ SZKOŁY INSTRUKTORSKIEJ

hm. Tomasz Huk – komendant ChSI

hm. Marta Kwiatkowska – z-ca komendanta ChSI

hm. Magdalena Górna-Prudel – z-ca komendanta ChSI