Zapraszamy na warsztaty dla kształceniowców SOKK! Oto szczegóły:

Dla kogo: przede wszystkim dla doświadczonych kształceniowców posiadających „starą” BOKK oraz dla absolwentów KKK wg starych zasad posiadających „nową” BOKK.
Warsztaty spełniają wymagania określone we wniosku na SOKK.

W jakiej formie? Nie zabraknie refleksji przy ognisku, wędrówki po pobliskich pagórkach i zajęć warsztatowych.

Termin i miejsce: 7-9.09.2018 (piątek od 18:30, niedziela do 13:00), baza Hufca Katowice w Jaworzu Nałężu

Cena: 100 zł (w tym 2 noclegi, pełne wyżywienie, program, bufet herbaciano-kawowy) płatne na konto Chorągwi Śląskiej (po zakwalifikowaniu na warsztaty)

Zgłoszenia: do 26.08.2018 poprzez formularz sokk.zgloszenia24.pl

Limit: 20 osób (w przypadku przekroczenia limitu pierwszeństwo mają osoby ze „starą” BOKK)

Warsztaty poprowadzą: hm. Magdalena Górna-Prudel ZOKK i hm. Marta Wasilewska ZOKK

Kontakt: magdalena.gorna@zhp.net.pl

Warsztaty do SOKK!