Zapraszamy Was na kurs podharcmistrzowski – tym razem w wersji weekendowej!
Terminy biwaków: 13-15.10.2017; 27-29.10.2017 i 17-19.11.2017 (start: piątki ok. 19:00, koniec – niedziele ok. 13:00)
Miejsca: I biwak – budynek ChSI w Chorzowie, II i III – woj. śląskie
Cena: 170 zł (150 zł instruktorzy Chorągwi Śląskiej), w cenie: noclegi, obiady w sobotę, bufet kawowy, program, dyplom, ubezpieczenie; płatność na konto ChŚ po zakwalifikowaniu na kurs.
Warunki uczestnictwa: ukończone 18 lat, opłacone bieżące składki, otwarta próba podharcmistrzowska, stan zdrowia umożliwiający pełny udział w kursie.

Warunki ukończenia kursu: aktywny udział w 75% zajęć, terminowe wykonanie zadań przed i w trakcie kursu, odpowiednia postawa instruktorska.

Zgłoszenia: do 24 września 2017 poprzez formularz http://kurs_phm.zgloszenia24.pl

Limit miejsc: 15 osób. W przypadku przekroczenia limitu komenda podejmie decyzje w oparciu o przynależność do ChŚ oraz dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym.

Kontakt: kurs.phm.slaska@gmail.com

Komendantka kursu: hm. Magdalena Górna-Prudel ZOKK

Szczegółowe informacje zostaną przekazane uczestnikom drogą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji.

Weekendowy kurs podharcmistrzowski