Serdecznie zapraszamy szefów HZKK lub osób odpowiedzialnych w hufcach za kształcenie na spotkanie, które odbędzie się we wtorek 14.11.2017 o godz. 17:00 w Chorzowie (przy okazji zbiórek komendantów hufców). W planie – klika spraw organizacyjnych w nowym roku harcerskim, harmonogram pracy Szkoły, dyskusje nad uchwałami zjazdowymi związanymi z kształceniem. Czekamy na Was – komenda ChSI.

Spotkanie osób odpowiedzialnych za kształcenie