11 marca 2017 roku w Ośrodku Harcerskim w Chorzowie odbyła się pierwsza edycja warsztatów trenerskich LIDER+ moduł III.

W szkoleniu wzięła udział dh. Anna Peterko – Komendantka Chorągwi Śląskiej oraz dh. Bronisław Kwiatoń – Przewodniczący Rady Chorągwi Śląskiej. Ponadto szkolenie trenerskie ukończyły i ukończyli:

– Aleksandra Lechocka

– Dominika Nadolna

– Patrycja Makarska-Chachaj

– Anna Miernik

– Sylwia Krause

– Magdalena Górna-Prudel

– Danuta Huczała

– Paulina Kutak

– Zdzisław Konecki

– Janusz Karaś

– Dariusz Majchrowski

– Adam Malarz

– Michał Rzepka

– Adrian Staroniek

 

Wszystkim uczestniczkom/ uczestnikom – trenerkom/trenerom gratuluję.

Hm. Tomasz Huk

Komendant Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej

Pierwsza edycja warsztatów trenerskich LIDER+ moduł III