Chcemy zachęcić Cię, przyszłą podharcmistrzynię/podharcmistrza, do działania. Teraz Twój czas – Twój Ruch! Chcemy skłonić Cię do refleksji na temat ZHP, bo to tak samo, jak nasz – to Twój Ruch!  

Chcemy zaprosić Cię do udziału w weekendowym kursie podharcmistrzowskim!

Terminy biwaków: 2-4.03.2018 r., 23-25.03.2018 r. i 13-15.04.2018 r. (start: piątki ok. 19:00, koniec – niedziele ok. 13:00)

Miejsca: I biwak – budynek ChSI w Chorzowie, II biwak – Ośrodek Harcerski Hufca ZHP Ziemi Rybnickiej w Wapienicy (Bielsko-Biała) III – woj. Śląskie

Cena: 210 zł (190 zł instruktorzy Chorągwi Śląskiej), w cenie: noclegi, obiady w sobotę, bufet kawowy, program, dyplom; płatność na konto ChŚ po zakwalifikowaniu na kurs.

Warunki uczestnictwa: ukończone 18 lat, opłacone bieżące składki, otwarta próba podharcmistrzowska, stan zdrowia umożliwiający pełny udział w kursie.

Warunki ukończenia kursu: aktywny udział w min. 75% zajęć, terminowe wykonanie zadań przed i w trakcie kursu, odpowiednia postawa instruktorska. Prosimy o niezgłaszanie się osób, które mogą uczestniczyć tylko w 2 z 3 biwaków kursowych. 

Zgłoszenia: do 9 lutego 2018 r. poprzez formularz http://kurs_phm.zgloszenia24.pl

Limit miejsc: 15 osób. W przypadku przekroczenia limitu komenda podejmie decyzje w oparciu o przynależność do ChŚ oraz dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym.

Kontakt: kurs.phm.slaska@gmail.com

Komendantka kursu: hm. Martyna Kowacka SOKK

Szczegółowe informacje zostaną przekazane uczestnikom drogą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji.

Kurs podharcmistrzowski „Twój ruch!”