Zapraszamy do udziału w wiosennym kursie podharcmistrzowskim!

Terminy i miejsca biwaków: 28.02.-1.03.2020 r. Korzkiew, 20-22.03.2020 r. Górki Wielkie i 3-5.04.2020 r. Sławków (start: piątki ok. 19:00, koniec – niedziele ok. 13:30)

Cena: 320 zł (290 zł instruktorzy Chorągwi Śląskiej), w cenie: noclegi, obiady w sobotę, bufet kawowy, program, dyplom; płatność na konto Chorągwi Śląskiej PO POTWIERDZENIU zakwalifikowania na kurs, najpóźniej do 20.02.2020 (w razie rezygnacji z kursu, po tym terminie zwrot odpłatności nie przysługuje).

Warunki uczestnictwa: ukończone 18 lat, opłacone bieżące składki, otwarta próba podharcmistrzowska, stan zdrowia umożliwiający pełny udział w kursie (m.in. wędrówki, zajęcia  w terenie).

Warunki ukończenia kursu: aktywny udział w min. 80% zajęć, terminowe wykonanie zadań przed i w trakcie kurs (m.in. e-learning), odpowiednia postawa instruktorska. Prosimy o niezgłaszanie się osób, które mogą uczestniczyć tylko w 2 (z 3) biwakach kursowych. 

Zgłoszenia: do 9 lutego 2020 poprzez formularz  https://kurs_phm_2020.zgloszenia24.pl

Limit miejsc: 18 osób. W przypadku przekroczenia limitu komenda podejmie decyzję w oparciu o przynależność do ChŚ oraz dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym

Kontakt: bogusz.domagala@zhp.net.pl

Komenda kursu: hm. Bogusz Domagała SOKK (komendant), hm. Magdalena Górna-Prudel ZOKK, phm. Jagoda Misztela SOKK, hm. Bartłomiej Kolisko BOKK

Szczegółowe informacje zostaną przekazane uczestnikom drogą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji.

Kurs podharcmistrzowski 2020