CSI ZHP zaprasza na Kurs Kadry Kształcącej II stopnia FEN

Jest to kolejny kurs dla kształceniowców posiadających przynajmniej 2-3-letnie doświadczenie w kształceniu. Sednem kursu jest praca nad doskonaleniem indywidualnych umiejętności kształceniowych, cyzelowanie najmniejszych drobiazgów w prowadzonych zajęciach – jednak istotnych dla ich skuteczności, a także refleksja nad etyką pracy z kadrą, nad sobą samym,